Jak dlouho měření radonu trvá, jak to probíhá?

Odběry a měření radioaktivity půdního vzduchu provádíme přímo u Vás na pozemku. Potřebný čas se pohybuje okolo 2 hodin (pro běžný rodinný dům – 15 bodů). Vyhotovení protokolů je obvykle do týdne.

Přírodní radioaktivita a problematika radonu

Stránky státního ústavu radiační ochrany objasňující problematiku přírodní radioaktivity.

Mapa Rn indexu ČR

Zjistěte si přibližné hodnoty radonového indexu ve vaší lokalitě v mapové aplikaci České geologické služby.

Rn mapamapa

Tabulka stanovení radonového indexu

Dle platné metodiky SÚJB [2004] jsou hranice kategorií radonového indexu určeny kombinací změřených hodnot objemových aktivit radonu (třetího kvartilu souboru naměřených hodnot) v půdním vzduchu a zjištěné plynopropustnosti zemin a hornin, jak uvádí následující tabulka:

tabulka_radon

Oprávnění – certifikáty

Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti.pdf

Povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany.pdf

Kalibrace přístroje