Jak dlouho měření radonu trvá, jak to probíhá?

 

Měření radonu v interiéru:

!!! TEPLOTA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ MUSÍ BÝT O 5 STUPŇU CELSIA NIŽŠÍ, NEŽ V MĚŘENÉ BUDOVĚ, Z TOHOTO DŮVODU SE INTERIÉROVÁ MĚŘENÍ ZPRAVIDLA NEREALIZUJÍ V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU !!!

Pro měření musí budovy splňovat určité podmínky, jinak naměřená hodnota neodpovídá expozici osoby, které stavbu obývají. Nutné podmínky jsou zejména: DOKONČENÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE BUDOVY, OKNA, DVEŘE, DOKNČENÉ VNITŘNÍ PODLAHY, OSAZENÉ INTERÉROVÉ DVEŘE, FUNKČNNÍ VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNICKÉ SYSTÉMY.

Interérová měření radonu  provádíme přímo v obytných částech budovy, měříme ložnice, pokoje, kuchyně, studia pracovny… Neměří se např. chodby, koupelny, sklady. Potřebný čas expozice je minimálně 1 týden. Vyhotovení protokolů je obvykle následující den po ukončení měření.

 

Měření radonu na pozemku:

Odběry a měření radioaktivity půdního vzduchu provádíme přímo u Vás na pozemku. Potřebný čas se pohybuje okolo 1-2 hodin (pro běžný rodinný dům). Vyhotovení protokolů je obvykle do 3 dnů po měření.

Přírodní radioaktivita a problematika radonu

Stránky státního ústavu radiační ochrany objasňující problematiku přírodní radioaktivity.

Mapa Rn indexu ČR

Zjistěte si přibližné hodnoty radonového indexu ve vaší lokalitě v mapové aplikaci České geologické služby.

Rn mapamapa

Tabulka stanovení radonového indexu

Dle platné metodiky SÚJB jsou hranice kategorií radonového indexu určeny kombinací změřených hodnot objemových aktivit radonu (třetího kvartilu souboru naměřených hodnot) v půdním vzduchu a zjištěné plynopropustnosti zemin a hornin, jak uvádí následující tabulka:

tabulka_radon

Oprávnění – certifikáty

  • Odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, MŽP č.j.:2174/2012

 

  • Odb. způs. báňského projektanta, SZ: SBS 17835/2021/OBÚ-02

 

  • Odb. způs. SUJB a povolení ke stanovení radonového indexu pozemku, měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů v obytných stavbách, č.j. SUJB/ORP/10728/2020, č.j. SÚJB/ORP/20379/2020

 

  • Cejchování měřicích přístrojů probíhá ve dvouletých intervalech v kalibračním středisku SUJCHBO