Kalkulátor radon. izolací

Našim zákazníkům umožňujeme zdarma zkontrolovat si návrh izolace proti radonu pomocí on-line kalkulátoru radonové izolace.

Formulář pro výpočet tloušťky protiradonové izolace

Vstupní data - PROTOKOL o stanovení radonového indexu pozemku
kBq/m3
Vstupní data - OBJEKT
m2
m2
m3
h-1
 
 
Vstupní data - IZOLACE
 
 

Všechny položky formuláře jsou povinné a nezbytné pro výpočet

* Kalkulátor využívá výpočetní postup dle příručky vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost: Jiránek, M. (2000): Izolace proti radonu Návrh a pokládka izolace v nových stavbách. SÚJB, Praha

Našli jste ve formuláři nebo databázi chybu? Překlep? Chybí Vaše oblíbená izolace? Napište nám!