Kontakt

kontgeop

RNDr. Radek Procházka, Ph.D. je geolog – odpovědný řešitel geologických prací odborně způsobilý v inženýrské geologii a hydrogeologii, odborně způsobilý báňský projektant, držitel oprávnění Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany ke stanovení radonového indexu pozemku, měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů v obytných stavbách, majitel ,jednatel společnosti GEOPRO.cz, s.r.o.

Údaje o společnosti:

GEOPRO.cz, s.r.o.

Společnost zapsaná v OR Městského soudu v Praze,
spisová značka: C 207414

IČ: 01551701

DIČ CZ 01551701

Společnost je plátcem DPH.

 

Sídlo, doručovací adresa:

Lesní 1079
25229 Dobřichovice

 

Adresa kanceláře:

Kaštanová 1752
25228 Černošice