Category: Certifikáty

Oprávnění – certifikáty

  • Odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, MŽP č.j.:2174/2012

 

  • Odb. způs. báňského projektanta, SZ: SBS 17835/2021/OBÚ-02

 

  • Odb. způs. SUJB a povolení ke stanovení radonového indexu pozemku, měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů v obytných stavbách, č.j. SUJB/ORP/10728/2020, č.j. SÚJB/ORP/20379/2020

 

  • Cejchování měřicích přístrojů probíhá ve dvouletých intervalech v kalibračním středisku SUJCHBO