Měření radonu

Nabízíme služby měření radonu pro potřeby získání stavebního povolení budovy, pro povolení užívání novostaveb, či zjištění radonové situace ve stávajích budovách.

Kde působíme naleznete v sekci: Regiony působnosti.

Prosím přečtěte si: Jak dlouho měření trvá a jak to probíhá

Stanovení radonového indexu pozemku je podkladem pro získání stavebního povolení.

  • Měření radonu na pozemku pro běžný rodinný dům zahrnuje 3 výtisky protokolu o stanovení radonového indexu pozemku pro stavební povolení, naši dopravu a provedení vlastního měření na pozemku v souladu s povinně nařízenou metodikou SUJB
  • Měření pro budovy se zastavěnou plocho vetší než 800 m2, nebo pro pozemky s více budovami se provádí odběrovými body rozmístěnými v pravidelné navazující síti 10 x 10 m .

měření radonu měření radonu mapa Rn indexu ČR

 

Měření radonu v interiéru je podkladem pro povolení úžívání budovy, u stávajích staveb k posouzení radonové situace.

  • Měření radonu v interiéru budov probíhá podle povinně nařízené metodiky SUJB. Zahrnuje osazení detektorů do obytných místností, expozici miniálně 1 týden a vyzvednutí detektorů (2x naše doprava k Vám), odečtení naměřených hodnot a vydání protokolu o měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě. Na základě protokolu z měření je u novostaveb vydán souhlas s užíváním budovy, u stávajících budov je možno na základě výsledků měření navrhnout ozdravná protiraonová opatření.